Notice: Use of undefined constant php - assumed 'php' in C:\webspace\NWB30011\ruyatabirleriveyorumlari.com\www\ayar.php on line 15 Rüyada İşemek görmek

Rüya Tabirleri

Rüya Tabirleri Notice: Undefined variable: index in C:\webspace\NWB30011\ruyatabirleriveyorumlari.com\www\ruyadetay.php on line 55 İndexi


A - B - C - Ç - D - E - F - G - Ğ - H - I - İ - J - K - L - M - N - O - Ö - P - R - S - Ş - T - U - Ü - V - Y - Z


İşemek

       Rüyada işediğini görmek, helâl olmayan bir şeye malını sarfetmesi, yahut haram olan bir kadınla zina etmesi ile tâbir edilir.
       Sidiğinin çokça akmasını görmek, rızkının çok olmasına ve içte olan bir şeyin kaybolmasına delâlet eder.
       Bir kimsenin rüyasında sidiğini tutması ve bunu müşkül duruma kadar vardırması, bazen işlerinde acele etmesine ve tutuğu işin yanlışlığına delâlet eder. Zira, sidik ve büyük abdestini tutan kimse kendisine azab etmiş olacağmdan, bunları defetmediği müddetçe sükûn ve rahata kavuşamayacağı tabiidir. Bazen de su kanallarının kapanacağına delâlet eder. Rüyada sidik, haram mala da delâlet eder.
       Bir kimsenin rüyada kendisinin bilinmeyen bir yere sidik ettiğini görmesi, o yerden bir hanımla evlenmesi, yahut o yerden bir cariye alması ile tâbir edilir.
       Bazı tâbirciler, rüyada sidik ettiğini gören kimsenin rüyasını, geçimleri üzerine lâzım olan kimselere yapacağı infak ile tâbir etmişler dir.
       Bir kuyu içerisine sidik ettiğini gören, helâl kazancından tasad- duk eder. Bir kumaş üzerine sidik ettiğini gören, o gibi meta ve kumaştan zarar eder. Mihraba sidik ettiğini gören kimsenin âlim ve fazıl bir Çocuğu olur.
       Rüyada Kur'ân-ı Kerîm üzerine sidik ettiğini gören kimsenin hafız bir evlâdı olur.
       Sidiğinin bir kısmmı akıtıp diğer bir kısmını tuttuğunu gören kimse, zengin ise malının bir kısmı elinden çıkar ve zayi olur. Eğer mihnet ve meşakkat içerisinde ise bu şiddet ve meşakkatinin bir kısmı gider.
       Kendisiyle beraber başkasının da bir yere sidik ettiğini ve sidiklerinin birbirine karıştığını gören, birbirlerine hısım (biri diğerine da- mad) olur.
       Rüyada sidiğini tutan kimse hanımına kızar.
       Sidiğinin kendisini sıkıştırdığını görmesi, malım muhafaza etmek için yer arayıp bulamayacağına delâlettir.
       Helâya sidik ettiğini ve sidiğin orada birleştiğini gören kimse, fakir ise zengin olur, zengin ise malında noksanlık ve ziyan olur.
       Sidiğini, insanların üzerlerine sürdüklerini görse, o kimsenin bir çocuğu olur ve o insanlar o çocuğa tâbi olurlar.
       Eğer maruf ve meşhur adamın kendi üzerine sidik ettiğini görse, malmı rüyayı görene infak ederek o kimseyi küçük ve hakir düşürür.
       Rüyada çokça sidik ettiğini gören kadının erkeklere şehvet ve isteği çok olur.
       Süt olarak sidik yaptığını gören kimse, asıl fitratını kaybeder. Bu sütü de tanıdığı bir adam içse, rüyayı gören, o adama helâl malından infakta bulunur.
       Kan olarak sidik ettiğini gören, bilmeyerek boşanır veya mahremi olan bir kadına yakınlıkta bulunur.
       Zaferan olarak sidik ettiğini görenin devamlı hasta olan bir çocuğu olur.
       Üzüm suyu olarak sidik ettiğini gören, malım lüzumsuz yere israf eder.
       Toprak ve çamur olarak sidik yapan kimse abdestini güzel olarak almayan ve bunu muhafaza etmeyen bir kişi olduğuna delâlet eder.
       Ateş olarak sidik ettiğini görenin devlet sahibi bir evlâdı olur.
       Necis olarak sidik ettiğini gören ehlinden çirkin bir iş işler.
       Sidik yerine kusuntu çıkardığını görse, haram bir çocuğa delâlet eder.
       Kedinin sidik ettiğini görse, deniz sahillerinden olan bir hanımdan bir kızı olur.
       Kuş bevlettiğini görenin bir çocuğu olur ve o çocuğun fıtratı iyilik ve kötülükte kuşun fıtratına münasip olur.
       Ayakta sidik ettiğini gören, malını rastgele yere sarf ve infak eder.
       Gömleğine sidik edenin bir çocuğu olur, hanımı yoksa evlenir.
       Burnuna sidik ettiğini gören kimse kendisine haram olan şeylere yakınlık eder.
       Sokak ve çarşılara sidik ettiğini gören kimse o sokak ve çarşının muhasebesini üzerine alır ve yürütür.
       Rivayet edilir ki, Erdeşir'in babası Sasan koyun çobanı idi. Bir rüya görmüştü. Rüyasında sidik etmiş ve bu sidiğin buharından bütün gökyüzü dolmuştu. Rüyasını zamanın meşhur tâbircisi Babek'e tâbir ettirmek istediğinde, Babek, Sasan'a, «sulbünden gelecek bir çocuğu bana nisbet etmediğin müddetçe rüyanı tâbir etmem demişti. Sasan'- danbunisbet etmeyi söz alınca «Ya Sasan! Senin sulbünden bir çocuk zuhur eder ki, bütün memlekete sahip olur dedi. Gerçekten tâbir aynen meydana çıktı ve Sasan'm oğlu da Babek'e nisbet edilerek Erde- şir b. Babek denilirdi. Halbuki Erdeşir'in babası Sasan'dır.
       Rüyada kendisini bir kavmin evine, mahallesine, yahut camisine, veyahut şehir ve köyüne sidik ettiğini görse, o kimse o mahalle, köy veya şehirden bir hanımla evlenir ve hayatmı o hanımla birleştirir. Eğer mescide sidik ederse, muhsin, salih ve müttakî bir çocuğu olur.
       Kendisini bir şişeye, leğene, topraktan yapılmış bir kaba, bilinmeyen bir kuyu veya harabeye sidik ettiğini görmesi, bir kadınla evlenmesine delâlet eder.
       Deniz'e sidik ettiğini gören öşür ve zekât ve bunlardan başka denizden çıkardığı bir malı da devlet hazinesine verir.
 
© 2010 Copyright - Tüm Hakları Saklıdır. İzinsiz Kullanmak, Yayınlamak ve Çoğaltmak Yasaktır.