Notice: Use of undefined constant php - assumed 'php' in C:\webspace\NWB30011\ruyatabirleriveyorumlari.com\www\ayar.php on line 15 Rüyada Balık görmek

Rüya Tabirleri

Rüya Tabirleri Notice: Undefined variable: index in C:\webspace\NWB30011\ruyatabirleriveyorumlari.com\www\ruyadetay.php on line 55 İndexi


A - B - C - Ç - D - E - F - G - Ğ - H - I - İ - J - K - L - M - N - O - Ö - P - R - S - Ş - T - U - Ü - V - Y - Z


Balık

       Rüyada sayısı bilinen balık, kadmlara, sayılı bilinmeyip çok olanlar ise ganimetten elde edilen mala delâlet eder.
       Bir kimse, rüyada deniz ve nehirde toplanmış büyük ve taze balıkları istediği gibi çıkardığını veya yediğini yahut taksim ettiğini görse, denizden çıkardığı balıkların miktarı kadar ganimet malına kavuşur ve o malı rüyada yediği veya taksim ettiği yahut yığdığı şekilde sarfeder. Büyük balık melikin veziridir. Çünkü deniz melikle balıklar da askeri ile tâbir edilir.
       Rüyada görülen balık, diri ve taze ise bâkire bir cariyedir. Rüya¬da görülen çok baiık kötü ganimet ve alması ve hesabından korktuğu melik tarafından gelecek çok maldır.
       Rüyada kuyudan balık avladığım gören kimse, Lût kavminin fiilini işler veya bir kimsenin hizmetçisinin peşine düşer. Nasıl görülürse görülsün bulanık suda balık avlamayı görmede hayır yoktur.
       Suda balık avladığını gören kimse, ferahlanacağı bir sözü işitir.
       Büyük bir balık avladığım görmek, fayda ve hayra, küçük balık avladığını gören kimsenin de zevk ve menfaatinin gitmesine delâlet eder. Derisi yumuşak olan balık, birisini aldatmak isteyen için hayra delâlet eder. O şahıs işini gizli tutar ve halkın , malım hüe üe alır. Bu rüya diğer insanlar hakkında iş ve maksatlarının düğümlenmesine, gecikmesine ve işlerinde tembellik ve gevşeklik göstermeye delâlet eder.
       Sazan balığını görmek, evlemnek isteyen ve birisiyle şirket kurmayı düşünen kimse için hayra delâlet eder. Derişiz ve bu cinsten uzun olan her balık batıl amellere, zalımet, meşakkat ve meydana gelmeyen ümit ve arzulara delâlet eder. Çünkü bu gibi balıklar elden sıyrılarak kayarlar.
       Kaynak sularında görülen balık, kolay olan hayra delâlet eder. Rüyada denizde ölmüş balık görmek, kötü ve çirkin şeylere ve bilhassa bitmeyen ve meydana gelmeyen ümit ve arzulara delâlet eder. Bir kimse rüyada canlı olan bir balığı su veya başka bir yerden tuttuğunu ve onu yediğini görse, menfaata kavuşur.
       Rüyada yatağmda balık görmek, deniz yolculuğunda bulunan ve hasta olanlar için durumlarının bozulmasına delâlet eder. Şöyle ki, deniz yolcusu için şiddete; rutubet dolayısiyle de hastanın, ağrılarının artmasına delâlet eder. Bulanık olan suda balık avladığını gören kimseye, şiddetli bir keder isabet eder.
       Canlı balık yediğini gören kimse, mülke nâil olur. Onun erkek bir çocuğu olursa bahtiyar olur. Temiz suda avlanan tuzlu balık, melik tarafından gelecek kederdir. Tuzlu balık yediğini görse, zahmet ve şiddet isabet eder. Bazı tâbirciler, görülen balıklar dört tane olursa, kadınlara; dörtten fazla olursa ganimet malına delâlet eder, dediler.
       Deniz yolculuğunda bulunan bir kimsenin yatağında balık görmesi, sıkıntıya düşmesinden ve boğulmasından korkulur. Çünkü o, balıkla bir yerde yatmıştır.
       Tuzlu balık hayır ve devamlı olan mala delâlet eder. Çünkü tuz, balığı kokmadan korur. Bazı tâbirciler, bu rüya, kölelerden gelen üzüntü ve kederdir, dediler.
       Tenasül uzvundan balık çıktığını gören kimsenin hanımı hâmile ise, bir kız doğurur.
       Kızartılmış balık, davete icabet etmeye delâlet eder. Bazı tâbirciler, kızartılmış balık, ilim öğrenmek için yapılacak yolculuktur, dediler.
       Büyük balıklar mal ve ganimettir. Küçükleri üzüntü ve kederdir. Çünkü küçük balığın kılçığı etinden çok ve yiyene zahmet verir. Büyük ve küçük balıkları avlamakta bir beis yoktur. Ve bu rüya rızka deUldir. ,
       Balıktan bir şey aldığını gören kimse, melikin askerinden bir şeye nâü olur. Bir kimse büyük bir balığın tutulduğunu görse, islâmiyete muhalefette bulunan, isyankâr ve zalim bir kimsenin helâk olmasına delalet eder. Balıkçıdan bir balık satın aldığını gören kimse, bir cariye satın alır. Veya bir kadınla evlenir. Yanında bulunan güzel bir yemeği bırakarak kokmuş bir balığı yediğini gören kimse,- bir cariye satm alır. Veya bir kadınla evlenir. Yanında bulunan güzel bir yemeği bırakarak kokmuş bir balığı yediğini gören kimse, kendisine helâl olan hanımım terk eder zina eder.
       Rüyada havuz içerisinde veya su biriken bir yerde büyük bir balık aradığını, balığın kurtularak kaçtığını gören kimsenin borçlusu, alacağını inkâr eder. Ve o borcu zorla ondan alır. . Rüyada havuzda veya su birikintisinde ağzım açmış büyük bir balık gören kimsenin hapiste bulunmasına delâlet eder. Balığın karmnda bir mühür bulsa rüya sahibi için devlet, izzet ve şerefe delâlet eder. Ağzından bir balık çıktığım gören kimse bir kadın hakkında mümkün olmayan boş söz söyler.
       Rüyada bir balığa rastladığını ve balığın karmnda yağ bulunduğunu gören kimse, hayır ve mal elde edeceği bir kadma rastlar. Rüyada karada balık avlamak, fuhuş işlemektir. Bazı tâbirciler, bu rüya sevinilecek bir haberdir, dediler.
       Bir kimse kılçıklı bir balık avladığmı görse, sağlam bir yerde muhafaza edilen ve zekâtı verilmemiş gümüş veya altma delâlet eder. Çünkü zekâtı verilmeyen mal iyi olmadığı gibi balığı kılçığı ile yemek de iyi değildir. Rüyada silâhlı balık görmek, düşmana yardım etmeye bazan da rüyayı görenin şerli kimselere rastgelmesine delâlet eder. Eğer gördüğü balık güneşte kurutulan balıklardan olursa, sermaye - sahiplerinin sermayesine delâlet eder.
       Rüyada tatlı deniz balığının tuzlu deniz, tuzlu deniz balığının da tatlı denize geçtiklerini görse, askerler arasında çıkacak nifaka veya alışılagelmiş bir zulmün, veya bir bid'atm çıkmasiyle bütün insanlar arasında meydana gelecek ihtilafa delâlet eder. Balığın su üzerine çıktığının görülmesi, işlerin kolaylaşmasma, uzak olan şeylerin yak laşmasına, sırları ve gizli şeyleri çıkarmaya veya mirastan olan bir mala delâlet eder.
       Bir kimse rüyada yanında küçük ve büyük balıkların bulunduğunu görse, sevinç ve üzüntülere ihtimam göstermeğe veya iyi ve fena olan bir şeyin bir yerde toplanmasını icap ettiren şeylere delâlet eder. Bir kimse yanında insan veya kuşa benzeyen bir balık olduğunu görse, tüccarın veya deniz ve karadan gelip geçenlerin hallerini araştırıp sormağa veya çeşitli dilleri bilen şahısların yaptıkları tercümeler ve güzel ahlâk sahiplerine delâlet eder. Balığın insana ve kuşa benzemesinde, benzeri, tâbirce muteber tutulur. Eğer benzer iyi bir şey olursa, rüya sahibinin ahlâkı iyi olur. Eğer benzeri kötü bir şey olursa rüya sahibinin ahlâkı da kötüdür.
       Eğer rüyayı görenin yanında dağ keçisinin erkeği gibi insana alışık veya evde beslenen bir şey olursa, rüya sahibinin yetim ve gariplere ihsanda bulunmasına ve onlara ihtimam göstermesine delâlet eder. Rüyada denizin derin yerlerinden balık tuttuğunu gören kimsenin, san'atca şöhreti artar ve faydalı bir rızık eline geçer. Eğer o şahıs san'atkâr değilse sultanların mallarına taarruz eder. Veya casusluk yapar.
       Eğer deniz açılsa ve oradan bir balık alarak yese veya bir cevher bulsa, o kimse Ledünnî ilme muttali olarak doğru yola girer. Bu durumda onun akibeti iyi olur. Eğer balık onun elinden çıkarak tekrar denize girse o şahıs velilerle sohbet ve arkadaşlık eder. Eğer o kimse yolculuk yapmak arzu ederse arkadaş bulur, sonra yerine sâlimen döner.
       Rüyada adaya benzeyen bir balık gören kimse, salih bir emirin maiyetinde cihad yaparak ganimet malına nâil olur. Bu husus balığın gözünden yağ alır veya etinden bir parça yerse.
       Rüyada temizlemeksizin balıktan bir şey yediğini gören kimse, insanların ırz ve namusu hakkında söz söyler. Haksız olarak halkm malım almak için hile yapar. Bazan da bu rüyayı görmek, zinaya ve fel&ccedi
© 2010 Copyright - Tüm Hakları Saklıdır. İzinsiz Kullanmak, Yayınlamak ve Çoğaltmak Yasaktır.