Notice: Use of undefined constant php - assumed 'php' in C:\webspace\NWB30011\ruyatabirleriveyorumlari.com\www\ayar.php on line 15 Rüyada Ekmek görmek

Rüya Tabirleri

Rüya Tabirleri Notice: Undefined variable: index in C:\webspace\NWB30011\ruyatabirleriveyorumlari.com\www\ruyadetay.php on line 55 İndexi


A - B - C - Ç - D - E - F - G - Ğ - H - I - İ - J - K - L - M - N - O - Ö - P - R - S - Ş - T - U - Ü - V - Y - Z


Ekmek

       Rüyada ekmeğin tabiri değişik şekilde yapılır. Beyaz ekmek, kolaylıkla meydana gelen ve hazmı kolay olan rızka ve bol geçime delâlet eder. Siyah ekmek, yaşayış ve geçimde darlığa delâlet eder. Bazıları, yufka denilen ekmeğin her tanesi, kırk senelik ömürdür. Bazıları da, yufka ekmek, rüyayı görenin haline ve liyakatına göre, bin, yüz yahut on adetten ibaret olan birtakım mal biriktirmeye delâlet eder, dediler. Acı ekmek, güçlükle geçinmektir.
       Ekmek eğer bal ve şeker gibi tatlı olursa, piyasanın pahalılığına delâlet eder. Buğdaym tabiri de böyledir. Ekmeği pislikle yediğini gö¬ren kimse mumlu bal yer. Ekmeğin tabirce en mükemmeli, fırında kızartılmış olanıdır. Ekmek, ilme dinin direği olduğundan islâmiyete, bazan hayat ve hayatı idame eden mala delâlet eder. Bazı kere yufka ekmek, terbiye edici anaya delâlet eder.
       Pâk ve temiz undan yapılmış halis ekmek, güzel ve hoş geçime, halis ilime, güzel ve beyaz hanıma delâlet eder. İnsanlara yahut zayıflara ekmek dağıttığım gören kimse talebeyse, ilimden muhtaç ol¬duğu şeye nâil olur. Eğer vaiz ise, dağıttığı ekmek, vaazları, nasihatlarıdır. Ancak, ekmek dağıttığı ve sadaka verdiği kimseler kendisinden üstün olur. Yahut onların muhtaç oldukları şey kendi yanında bulunursa, bu ekmek onların tarafından o kimseye döner ve buna nâil olur* Onlar nasipçe daha noksandırlar. Çünkü veren el alan elden daha üstündür. Sadaka ise halkın kiridir.
       Bir kimse rüyada bir ölünün kendisine ekmek verdiğini görse, o kimseye ümid etmediği yerden ve başkasının elinden vâsıl olacak mal ve rızıktır. Ekmeği, bulutların yahut evin yahut hurma ağacının üzerinde görmek, ekmeğin pahalı olmasına delâlet eder. Diğer satılmış şeylerin ve yiyeceklerin tabiri de böyledir.
       Rüyada ekmeğin ayaklar altında çiğnenir görülmesi çok refah veren bolluk ve ucuzluğa delâlet eder. İşsiz kimsenin rüyada bir ölünün kendisine ekmek aldığını, yahut o ekmeği ateşe, helâya yahut katrana bıraktığım görse, yahut bu bid'atların çıktığı zamanda olsa, o kimse bir bid'ata çağrılır ve halk fitneye düşer. Çünkü ekmek dindir. Onu ya kaybeder ya da ifsad eder. Hasta hanımı varsa ölür. Dini zayıfsa tamamen bozulur. Bir kimse ekmek üzerine sidik yaptığmı görse mahremi ile cinsî münasebette bulunmasma delâlet eder.
       Ekmek pişirdiğini gören kimss, daimî menfaat "ümidiyle geçimi için çalışır. Tandırı soğutmamak için ekmeği aceleden pişirildiğini gören kimse devlete nâil olur. Tandırdan çıkan ekmek miktarı eline mal geçer. Bazıları, bir yufka ekmek, ucuzluk, bereket ve hazır bir rızıktır ki, başkası onun için çalışır ve ondan üzüntü gider. Yemeksizin birçok ekmekler görse, o kimsenin kardeşleri ve arkadaşları âniden karşüaşır. Kendi yamnda ayrı öğütülmüş undan yapılmış yufka ekmek gören kimsenin güzel geçimine ve dininin Orta halli olmasma delâlet eder. Eğer ekmek arpadan olursa, zühd ve perhizle geçimin şiddet ye darlığına delâlet eder. Ekmeğin kuru olması yine geçim darlığıdır.
       Kendisine rüyada verilen bir çok ekmekleri hemen yediğini gören kimsenin ecelinin yaklaşıp ömrünün bitmesine delâlet eder. Bazıları ise bu rüya, temiz geçime delâlet eder, dediler. Ekmekten bir lokma aldığını gören kimsenin tamahkâr olmasma delâlet eder. Bekâr için yufka ekmek, zevcedir. Sultanm rüyada gördüğü pak ve güzel pişmiş ekmek, sultam^ adalet ve insafıdır. Sanatkâr için de onun sanatındaki nasihatidir. Darı ve nohut ekmeği, darlığa ve piyasanın pahalılığına delâlet eder.
       Ekmeğin çöplüklerde görülmesi ucuzluk ve bolluktur. Geniş yufka ekmek, bol rızık ve uzun ömürdür. Ekmek, üzüntü ve kederin gitmesine delâlet eder. Küçük ekmek kısa ömür ve az rızıktır. Yemesi âdeti olmayan kimse için arpa ekmeği, geçim sıkıntısına ve piyasanm pahalı olmasına delâlet eder. Çünkü arpa ekmeği, kıtlık ve pahalılık zamanında yenilmektedir. Sıcak ekmek, nifak ve şüpheli rızıktır. Çünkü kendisinde ateş vardır.
       Rüyada almna asılmış gördüğü yufka ekmek, ihtiyacı ve fakirliğidir. Bozulmuş ve küflenmiş görülen ekmek, sahibine faydası olmayan ve zekâtı verilmemiş maldır. Sıcak kül ekmeği, yiyen içen geçim darlığıdır. Çünkü onu ancak aciz kalan adam pişirir. Katıksız ekmek yediğim gören kimse yalnız olarak hasta olur, tek ve garip olarak vefat eder. Pişmemiş ekmek şiddetli sıtmaya delâlet eder.
       Halis ekmek fakir için hastalığa ve umduğu şeyin meydana çıkmamasına delâlet eder. Ayrı öğütülmüş undan yapılan ekmek, zenginler için fakirliktir. Bazıları da, halis undan yapılan sıcak ekmek çocuğa delâlet eder, dediler. İnce ekmek yemek, bol rızıktır. Bazı tabirciler, ekmeğin inceliği ömrün kısalığı, bazıları da, çok görünen cüz'i bir faydadır, dediler. Bir kimse elinde iki yufka ekmeğin olduğunu, kâh birinden, kâh diğerinden yediğini görse, iki bacıyı bir nikâhla birleştirir.
       Çörek az kazanç, yufka ekmek, çok kazançtır. Peksimet vücut sıhhatidir. Pörsümüş ve kokmuş ekmek ucuzluk ve bolluktur. Ekmeğin kanatlanıp uçtuğunun görülmesi, kıtlık ve pahalılıktır. Kırılmış ekmek, bolluk, rızkın genişliği ve kolay kazançtır. Yufka ekmek, zevce, yahut tam bir sene yahut yüz dirhemden ibaret maldır. Fetir denilen ekmek, rüyayı görenin borç almakla borçlanmasına delâlet eder. Kuru ekmek rahat yaşayanlar için sıkıntı ve ihtiyaçtır.
       Peksimet yolculuktur. Onu yemeye muktedir olmayan kimseye götürmek, üzüntü, keder ve uğursuzluğa delildir. Rüyada peksimet gören kimseler gerek hayırdan ve gerekse ayrıldığı şeylerden dönerler. Çünkü peksimetin sonu evveli gibidir.
       Yufka ekmek yolculuğa, bazan da, güç şeyleri kolaylaştırmaya delâlet eder. Yufka ekmeğin tazesi^ izzet ve şeref, kurusu şerdir.
       Tel kadayıf ilim ve hidayete delâlet eder. Kokmuş ve çürümüş ekmek, dinde fesada ve islâmdan dönmeye, hanımın ve evlâdm malının bozukluğuna delâlet eder. Tat ve renkleri muhtelif olan ekmek parçaları doğruluğa yahut faizden kazanca delâlet eder.
       Ekmeğin içleri faydalı ilme, söz ve işte ihlâsa ve gizliliklere delâlet eder. Ekmeğin kabuğu, riya ve mübalâğalı medhe ve nifaka delâlet eder.


 




© 2010 Copyright - Tüm Hakları Saklıdır. İzinsiz Kullanmak, Yayınlamak ve Çoğaltmak Yasaktır.